انتشار
1397/07/18

نرم افزار حسابداری تحت وب آپیتال آغاز به کار کرد

نرم افزار حسابداری تحت وب آپیتال دارای ویژگی های بی نظیری مانند شعب متعدد با دسترسی مجزا از مدیر می باشد...

نرم افزار حسابداری تحت وب آپیتال دارای ویژگی های بی نظیری مانند شعب متعدد با دسترسی مجزا از مدیر می باشد. با استفاده از این نرم افزار میتوان به تعداد متعدد شعبه را مدیریت نمود و هر کدام از شعبه ها دارای یک پنل اختصاصی با دسترسی و کالا های مختص خود می باشد.